TEGELS LOCCUFIER

Tegels Loccufier heeft met zijn jarenlange ervaring een klantvriendelijke service uitgebouwd ter ondersteuning van het dealernet en de eindverbruiker. Het familiaal karakter van de onderneming garandeert hierbij flexibiliteit en een persoonlijke opvolging. Advies naar de consument staat hierbij centraal.

CONTACT INFO
  • Adres: Eeklostraat 43
    9971 LEMBEKE (BELGIË)
  • Tel: +32 9 373 64 56
  • Email: info@tegelsloccufier.be

Zaterdag 27/05 gesloten vanaf 13u.

Beste Klanten

Onze showroom zal 27/05 gesloten zijn vanaf 13u.

Albvast bedankt voor uw begrip!

-Tegels Loccufier


datum: 26-05-2023 | auteur: Tegels Loccufier


T E R R A Z Z O ( terug van nooit weggeweest )

Ontdek de volledige collectie in onze toonzaal te Lembeke.


datum: 25-04-2019 | auteur: Tegels Loccufier


TOP 5 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET TEGELZETTEN

1. De beoordeling van de ondergrond

Indien de vlakheid van de ondergrond en zijn oppervlaktecohesie onvoldoende blijken, dient men voor de aanvang van de tegelwerken bijkomende werken uit te voeren zoals het egaliseren of impregneren van de ondergrond. In het geval van cementgebonden dekvloeren vormt ook de ouderdom een aandachtspunt en moet men er zich van vergewissen dat de krimp grotendeels ten einde is. Bij een anhydrietgebonden ondergrond dient het restvochtgehalte onder een zekere drempelwaarde te zijn gezakt, alvorens hij betegeld mag worden. Indien te snel betegeld wordt, kunnen er scheuren en onthechtingen optreden ( zie WTCB-Dossiers 2008/4.2 )

2. De keuze van het juiste type tegellijm

Dit is afhankelijk van de tegelsoort, de ondrgrond en de beoogde belastingen. Zo bestaan er talrijke soorten tegellijmen met bevoorbeeld een snelle verharding voor grootformaattegels, vervormbare tegellijmen voor vloerwerken die onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen, tegellijmen met een verlengde open tijd voor tegelwerken die uitgevoerd worden bij hoge omgevingstemperaturen of tegellijmen die geschikt zijn voor anhydrietgebonden ondergronden.

3. Het respecteren van de aanbevelingen van de fabrikant

Bij het aanmaken van de tegellijm is het zeer belangrijk om de juiste hoeveelheid aanmaakvloeistof te gebruiken ( doorgaans water ) en de maturatietijd en de open tijd te respecteren ( zie WTCB-Dossiers 2007/2.3 voor de CE-makering van tegellijmen en WTCB-Dossiers 2011/2.12 voor het loskomen van vloertegels )

4. Het streven naar een goed contactoppervlak tussen de lijm en de ondergrond

Hiertoe dient men een aangepaste lijm en geschikte lijmkammen te gebruiken en, indien nodig, een dubbele verlijming toe te passen. Luchtinsluitingen zijn te vermijden aangezien ze een holle klank en onthechtingen kunnen veroorzaken. Een holle klank alleen is echter geen afdoende reden om een betegeling af te keuren, tenzij er ook tegels loskomen of voegen degraderen.

5. Het gebruik van kwaliteitsvolle materialen

Deze dienen te voldoen aan de eisen uit de Europese normen en beschikken - in de mate van het mogelijke - over een technische goedkeuring. Minderwaardige materialen zullen sneller degraderen en duurzaam resultaat onmogelijk maken. Aan de hand van de technische steekkaart krijgt de tegelzetter een idee van de basiseigenschappen van de te gebruiken materialen. Indien het milieu-aspect meespeelt bij de keuze van de materialen, kan men kiezen voor materialen met specifieke type I-labels zoals het Europese Ecolabel ( www.ecolabel.be ) of kan men zich baseren op milieuverklaringen van de fabrikante.

BRON: Polycaro feb 2019: "Zichtbare en onzichtbare kwaliteitsaspecten voor tegelzetters"


datum: 02-04-2019 | auteur: Tegels Loccufier